Tournament Results
PLAYER RESULTS
Shoot The Works, December 15, 2019 - LowGross/LowNet
All PLAYER view and sort  |  PLAYER side game detail (skins, closest-to-the-pin, etc.)
Notes: 
 

PRELIMINARY RESULTS

Individual Stroke Play

   

December 15, 2019

     
       

Name

Flight

NET

Scrip

Handrich, Cody

A

66

100

Garcia, Robert

A

67

80

Kowal, Ryan

A

67

80

Ditt, Troy

A

69

60

Gray, Ian

A

70

55

McMonegal, Mike

A

71

47

Batchelor, Steve

A

71

47

Griffin, Scott

A

72

6

Rowe, Bryan

A

72

6

Reed, Eric

A

72

6

Foor, Kenneth

A

72

6

De Boer, David

A

72

6

Young, Dennis

A

72

6

Name

Flight

CTP

Scrip

Knott, Ken

A 3

10' 6"

30

Beard, Matthew

A 5

12' 1"

30

Beard, Matthew

A 12

13' 2"

30

Sutton, Doug

A 17

5' 2"

30

Name

Flight

GIR

Check $$

Beard, Matthew

A

15

45

Handrich, Cody

A

13

27

De Boer, David

A

13

27

Name

Flight

GROSS

Check $$

Foor, Kenneth

A

72

45

Kowal, Ryan

A

73

35

Beard, Matthew

A

74

6

Garcia, Robert

A

74

6

Handrich, Cody

A

74

6

Name

Flight

PUTTS

Check $$

Reed, Eric

A

26

45

Kowal, Ryan

A

28

27

Young, Dennis

A

28

27

A Flight - GROSS

Hole

Skin

Check $$

Beard, Matthew

1

3

34

Rowe, Bryan

6

3

34

Harper, Garrett

9

3

34

Cisneros, Marco

10

3

34

Handrich, Cody

11

3

34

Klein, Ken

16

3

34

Reed, Eric

17

2

34

Name

Flight

NET

Scrip

Bainton, Kevin

B

68

86

Richards, Scott

B

68

86

Holt, Von

B

68

86

Keane, Michael

B

69

55

Tagler, Craig

B

69

55

Dawsey, Robert

B

69

55

Campbell, Robert

B

70

40

Rittenhouse, Todd

B

70

40

Name

Flight

CTP

Scrip

Taylor, William

B 3

5' 7"

30

Capps, Anthony

B 5

7' 11"

30

Tagler, Craig

B 12

28' 6"

30

Misener, Michael

B 17

2' 5"

30

Name

Flight

GIR

Check $$

Campbell, Robert

B

10

45

Baker, Bob

B

9

27

Keane, Michael

B

9

27

Name

Flight

GROSS

Check $$

Bainton, Kevin

B

78

45

Keane, Michael

B

79

35

Ledbetter, Michael

B

80

10

Dawsey, Robert

B

80

10

Name

Flight

PUTTS

Check $$

Dawsey, Robert

B

24

45

Bolt, Chuck

B

28

27

Kelly, Brian

B

28

27

B Flight - GROSS

Hole

Skin

Check $$

Richards, Scott

1

3

48

Dawsey, Robert

5

2

48

Hannaford, Kim

7

4

48

Gordian, Dusty

9

4

48

Tagler, Craig

15

3

48

Name

Flight

NET

Scrip

Nathan, Mark

C

68

100

Miller, David

C

69

80

Kelly, John

C

69

80

Rodriguez, Fernando

C

70

52

Unverzagt, Robert

C

70

52

Bowens, Myron

C

70

52

Bainton, Terence

C

70

52

Neil, Kent

C

72

12

Kerechuk, Armand

C

72

12

Matosian, Gary

C

72

12

Name

Flight

CTP

Scrip

Kelly, John

C 3

3' 1"

30

Zylstra, Bill

C 5

8' 7"

30

Clary, Pat

C 12

17' 0"

30

Gough, Robert

C 17

8' 0"

30

Name

Flight

GIR

Check $$

Jones, Nathan

C

9

45

Kelly, John

C

8

35

Kerechuk, Armand

C

7

10

Nathan, Mark

C

7

10

Name

Flight

GROSS

Check $$

Nathan, Mark

C

82

45

Miller, David

C

83

27

Kelly, John

C

83

27

Name

Flight

PUTTS

Check $$

Barnett Sr, Jackie

C

26

45

Miller, David

C

28

35

Winston, Darl

C

29

20

C Flight - GROSS

Hole

Skin

Check $$

Bainton, Terence

7

4

60

Yahner, Jack

9

4

60

Jones, Nathan

10

3

60

Carpenter, Gerry

11

3

60

Name

Flight

NET

Scrip

Knight, Woody

D

60

100

Kooiman, Taylor

D

64

85

Peterson, Daniel

D

65

67

Rothman, Robert

D

65

67

Labonte, Dan

D

66

55

Bartlett, Mark

D

67

47

Ecklund, Rick

D

67

47

McCoy, Thomas

D

68

36

Name

Flight

CTP

Scrip

Ecklund, Rick

D 3

1' 1"

30

Davern, Eamon

D 5

21' 0"

30

Barton, Peter

D 12

8' 5"

30

Peterson, Daniel

D 17

5' 2"

30

Name

Flight

GIR

Check $$

Labonte, Dan

D

8

45

Knight, Woody

D

7

35

Bartlett, Mark

D

6

5

Rothman, Robert

D

6

5

Curran, James

D

6

5

Ashdown, Steven

D

6

5

Name

Flight

GROSS

Check $$

Knight, Woody

D

82

45

Kooiman, Taylor

D

83

35

Peterson, Daniel

D

84

20

Name

Flight

PUTTS

Check $$

Derleth, Michael

D

27

45

McCoy, Thomas

D

28

35

Peterson, Daniel

D

29

6

Rothman, Robert

D

29

6

Kooiman, Taylor

D

29

6

D Flight - GROSS

Hole

Skin

Check $$

Rubich, Joseph

4

3

40

Ecklund, Rick

7

4

40

Curran, James

9

4

40

Labonte, Dan

14

4

40

Peterson, Daniel

17

2

40

Peterson, Daniel

18

4

40

Name

Flight

NET

Scrip

Ortega III, Angel

E

65

100

Vogan, Steve

E

67

80

Rankin, Troy

E

67

80

Sanderson, Scott

E

69

60

Devry, Steve

E

70

55

Weaver, Charles

E

71

47

Johnson, Charles

E

71

47

Skora, Jacob

E

72

36

Name

Flight

CTP

Scrip

Sanderson, Scott

E 3

7' 5"

30

Israel, Albert

E 5

5' 9"

30

Foss, Timothy

E 17

7' 10"

30

Name

Flight

GIR

Check $$

Vogan, Steve

E

5

45

Ozawa, Travis

E

4

35

Chung, Rick

E

3

6

Ortega III, Angel

E

3

6

Sanderson, Scott

E

3

6

Name

Flight

GROSS

Check $$

Ortega III, Angel

E

91

45

Vogan, Steve

E

92

27

Sanderson, Scott

E

92

27

Name

Flight

PUTTS

Check $$

Ortega III, Angel

E

29

45

Pene, Steve

E

30

18

Sanderson, Scott

E

30

18

Treosti, Michael

E

30

18

E Flight - GROSS

Hole

Skin

Check $$

Ortega III, Angel

3

2

48

Ederer, Kurt

13

3

48

Ortega III, Angel

14

5

48

Ortega III, Angel

15

4

48

Ozawa, Travis

18

4

48

xxxx

xx

xxx

xxx

 

 

 

Handicap used

100%

Par

4

4

3

4

3

4

5

4

5

36

4

4

3

4

5

4

4

3

5

36

72

 

 

 

 

 

 

Hdcp

7

3

17

15

13

1

9

11

5

 

2

10

12

4

14

18

8

16

6

 

 

 

 

 

 

Counting GROSS balls

 

Gross

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Counting NET balls

 

Net

2

2

3

2

3

2

1

2

1

 

2

2

3

2

1

2

2

3

1

 

 

 

 

 

A

GROSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

Low scores

3

4

2

3

3

3

4

3

3

 

3

3

3

3

4

4

3

2

4

 

 

 

 

 

Skins

1

12

2

2

9

1

5

4

1

 

1

1

15

2

3

18

1

1

5

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

23

 

21

20

 

 

 

 

5

8

 

 

 

 

Grp

Player

CI

Flight

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Out

10

11

12

13

14

15

16

17

18

IN

Gross

Net

GIR

Putts

3

Griffin, Scott

5

A

4

4

3

4

4

5

5

4

5

38

4

4

4

5

5

4

5

3

5

39

77

72

6

32

3

Rowe, Bryan

7

A

4

6

3

4

3

3

4

4

6

37

6

6

3

5

5

4

5

3

5

42

79

72

8

32

5

Beard, Matthew

0

A

3

4

3

4

3

5

5

4

7

38

4

4

3

4

5

4

5

3

4

36

74

74

15

34

6

Cisneros, Steve

6

A

4

6

3

4

5

5

6

4

5

42

5

4

4

5

5

5

4

3

5

40

82

76

10

35

6

Klein, Ken

2

A

5

5

3

3

4

4

6

5

6

41

4

5

4

5

5

4

3

3

5

38

79

77

7

33

7

Garcia, Robert

7

A

5

4

3

4

4

4

4

5

5

38

4

4

3

4

5

4

4

3

5

36

74

67

9

30

9

McMonegal, Mike

7

A

5

4

3

4

4

5

7

3

5

40

4

4

3

4

5

5

5

3

5

38

78

71

9

32

9

Reed, Eric

4

A

6

6

3

4

4

4

4

3

6

40

5

4

3

5

4

4

4

2

5

36

76

72

9

26

9

Rutkoski, David

4

A

4

4

3

5

3

4

6

4

5

38

4

6

3

4

5

5

4

3

5

39

77

73

9

32

11

Foor, Kenneth

0

A

5

4

3

4

4

4

5

4

4

37

4

4

3

4

4

4

4

3

5

35

72

72

11

29

13

Redmerski, Mike

6

A

5

4

6

3

3

5

5

5

7

43

4

4

3

4

7

5

4

4

5

40

83

77

7

33

13

Sutton, Doug

6

A

6

4

3

4

4

6

5

4

4

40

4

5

4

6

5

4

4

3

6

41

81

75

9

35

16

Keith, William

8

A

4

5

3

5

3

4

6

4

6

40

6

4

3

4

6

6

4

3

5

41

81

73

8

34

16

Visser, Ryan

8

A

4

5

4

4

5

6

5

4

5

42

4

4

4

5

6

4

4

4

6

41

83

75

4

32

18

Ditt, Troy

7

A

5

5

2

4

5

7

5

3

5

41

4

4

3

4

5

4

4

3

4

35

76

69

12

29

18

Harkness, Elliot

4

A

5

5

3

4

4

4

5

4

6

40

4

4

4

4

5

4

4

4

5

38

78

74

5

30

19

Gray, Ian

7

A

5

5

4

4

3

5

5

4

5

40

4

4

4

4

5

4

4

3

5

37

77

70

8

30

20

Batchelor, Steve

8

A

4

4

3

4

3

5

4

5

6

38

4

6

6

3

6

4

4

3

5

41

79

71

10

32

20

Rios, Gabe

8

A

5

5

3

5

4

5

5

3

6

41

5

4

3

5

6

8

4

6

5

46

87

79

4

30

25

Handrich, Cody

8

A

4

4

4

5

3

4

5

4

6

39

4

3

3

4

5

5

4

3

4

35

74

66

13

33

26

Cisneros, Marco

8

A

5

5

3

5

5

5

6

4

7

45

3

5

3

6

6

4

4

4

6

41

86

78

7

36

26

De Boer, David

3

A

4

6

3

4

4

4

4

4

5

38

4

5

3

4

5

4

4

3

5

37

75

72

13

32

28

Harper, Garrett

5

A

5

6

3

4

4

5

5

4

3

39

4

8

4

4

5

4

4

5

5

43

82

77

7

30

28

Kowal, Ryan

6

A

4

4

2

4

4

4

5

4

4

35

5

4

4

3

7

4

4

3

4

38

73

67

11

28

30

Labelle, Robbie

7

A

5

4

4

5

5

4

6

5

7

45

5

5

4

5

4

5

4

5

5

42

87

80

5

38

32

Knott, Ken

4

A

6

6

3

4

4

5

5

5

6

44

5

4

3

4

6

5

4

3

5

39

83

79

9

36

32

Young, Dennis

4

A

4

5

3

4

3

5

5

5

6

40

4

4

4

4

5

4

4

3

4

36

76

72

7

28

 

 

Handicap used

100%

Par

4

4

3

4

3

4

5

4

5

36

4

4

3

4

5

4

4

3

5

36

72

 

 

 

 

 

 

Hdcp

7

3

17

15

13

1

9

11

5

 

2

10

12

4

14

18

8

16

6

 

 

 

 

 

 

Counting GROSS balls

 

Gross

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Counting NET balls

 

Net

2

2

3

2

3

2

1

2

1

 

2

2

3

2

1

2

2

3

1

 

 

 

 

 

B

GROSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B